Jahtec Jammin' Job

Main stage / Neděle 25.6.2017

roots reggae / dub

Hlavní směr JJJ je roots reggae - dub. "Roots" znamená "kořeny", "kořenový", "od kořenů". Pojem "kořeny reggae" JJJ nevnímá pouze geograficky, nýbrž zejména spirituálně. Ačkoli si JJJ uvědomuje geografickou, historickou a společenskou vzdálenost od míst a okolností, za nichž reggae a rasta kultura vznikly, nepovažuje tento rozdíl za směrodatný a vnímá reggae jako prostředníka sdílení a pozitivní inspirace veškeré lidské populace. Proto nepřekvapuje, že na něj narazíme v každém koutě světa - právě toto je jeho smyslem - šířit mezi lidmi pozitivní energii a přimět je přemýšlet o sobě, svém životě, skutcích a své roli na tomto světě. To, co je podstatou reggae, tedy vidíme jinde než striktně na Jamajce, v Africe a v černošské populaci, kterýžto přístup dnes dominuje i mezi právě tamními tvůrci. Názory na toto se však mohou velice různit, a tehdy se obracíme ke klasickému přísloví z jamajského venkova: "Who feels it, knows it" ("Kdo to cítí, ten to ví"), které dává nejedné neshodě kompromisní rozuzlení...

Texty převažují anglické. České jsou a nové vznikají, leč angličtina vyznívá mnohem přirozeněji pro tuto hudbu a je s reggae spjata natolik úzce, že ji shledáváme jako zdaleka nejúčinnější způsob vyjádření "message", která je v této hudbě tím nejpodstatnějším. JJJ je těleso produkující globální hudbu s globálním poselstvím, takže logiku má předávat jej v jazyce, který má titulu "globální" nejblíže.

JJJ vznikl v Žatci, v červenci r. 2006.

Official web
Facebook

Bandzone


 


Partneři: